0

Gebruiksaanwijzing voor de penis

Onze oprechte felicitaties voor het in gebruik nemen van een gloednieuwe of een opnieuw in leven gebrachte penis. Eén van onze mannelijke medewerkers legt uit hoe je het beste haalt uit het mannelijk gereedschap.

Ik durf niet te schatten hoeveel kilometer penis onze vrouwelijke bezoekers in hun leven de revue lieten passeren. Toch is de penis een zeer gecompliceerd stuk gereedschap. Als je weet hoe je er mee om moet gaan, zegt dat nog niet dat je weet hoe je er het beste uit haalt. Lees aandachtig onderstaande gebruiksaanwijzing voor je het apparaat opnieuw gebruikt.

Alvorens het apparaat aan te schakelen
De gelukkige vrouwen die op een regelmatige basis over dit stuk gereedschap kunnen beschikken zouden best eens de tijd nemen om zichzelf de volgende vragen te stellen;

 • Krijg ik van een penis steeds het maximale genot of zit er meer in?
 • Is de penis van de juiste afmeting?

En wat dacht je van deze vraag: Krijg ik steeds het maximale rendement van dit gereedschap, zowel voor mijzelf als voor de eigenaar van de penis?

Ik weet dat dit zeer lastige vragen kunnen zijn. Ik ben zelf reeds jarenlang eigenaar van een penis en sta heus nog wel eens voor verrassingen. Het is een hele verantwoordelijkheid om een penis te bezitten, maar er mee omgaan is een nog veel grotere verantwoordelijkheid. Juist om die reden schrijf ik dit artikel. Ik zal je helpen het gereedschap en de werking ervan te leren begrijpen vanuit het standpunt van de eigenaar. Ik geef je wat achtergrondinformatie over de penis, vertel je wat je te doen staat als het gereedschap niet naar behoren werkt, en hoe je met het laatstgenoemde probleem omgaat en het oplost, zodat de penis alsnog zijn werk voor je kan doen.

De onderdelen
De penis wordt altijd volledig geassembleerd afgeleverd. Een "Ikea-sleutel" is overbodig. Het bestaat uit maar weinig onderdelen, doch is zeker niet ongecompliceerd. Wees gerust als de penis intimiderend oogt, hierin sta je niet alleen. Toch is de penis al snel je beste maatje zodra je vertrouwd bent met de verschillende onderdelen ervan;

De top
Dit is het meest gevoelige onderdeel van het apparaat, het zenuwcentrum. Veel gebruikers concentreren zich consequent op de top van het apparaat. Dit is een ernstige doch veelgemaakte fout. Hierdoor zegt menig eigenaar de gebruiksovereenkomst nog binnen de dertig dagen op. Gebruik alle onderdelen van de penis en je zult zien dat zowel jij als de eigenaar voor langere tijd overeenkomen.

De schacht
Dit is de machinekamer van de penis. Op zichzelf staand is het allicht een nutteloos onderdeel, maar indien het zou ontbreken wordt het apparaat toch lastiger te hanteren. Overigens onderhuids bevinden zich meerdere zenuwuiteinden. Door daar rekening mee te houden oogst je aanmerkelijk betere resultaten.

De testikels
Ook bekend als "de tweeling" of de nog spijtiger benaming "stiefkinderen". Veel vrouwen denken dat de testikels er zomaar wat hangen en geen onderdeel uitmaken van het apparaat. Het lijken wellicht twee overrijpe kiwi's, maar je behandelt ze beter niet als zodanig. Er is geen penis zonder testikels en geen enkele toerekeningsvatbare eigenaar zal dit onderdeel van de rest wensen te scheiden.

Aan de toestand van de testikels kun je zien in welke mate hij zijn doel benadert. Indien de testikels tijdens het gebruik krimpen is het einddoel zeker in zicht. Mocht je dan zelf het uiteindelijke doel nog niet benaderen, dan kun je door aandacht aan de testikels te schenken de bereikte toestand van de penis vasthouden, om zo samen de eindstreep te halen.

In veel gevallen zal de eigenaar van een penis je het gebruik van de testikels niet direct toevertrouwen, omdat de testikels wel enorm gevoelig zijn. Teder contact en interactie met de testikels kan zowel jou als de eigenaar van de penis enorm veel genot bezorgen.

De juiste penis?
Hoe vind je de juiste penis? Ga de stad in om te shoppen en je zult zien dat je niet zo gemakkelijk aan een penis geraakt. De eigenaar vindt het doorgaans noodzakelijk het apparaat in een verpakking te wikkelen (meestal een zogenaamde 'broek'). Dit is niet omdat de eigenaar iets te verbergen heeft.Integendeel! De eigenaar verschaft je graag toegang tot het apparaat, doch jij beslist wanneer je voor de penis kiest en ze in gebruik neemt.

Een penis zoeken voor je persoonlijke pleziertjes is iets totaal anders dan testritten doen voor een nieuwe wagen. Eerst en vooral moet je jezelf verkopen aan de eigenaar van de penis. Als je niet voor verassingen wilt komen te staan en een onderzoek wil doen naar eventuele verborgen gebreken dan is een testrit het overwegen waard. Hierin schuilt wel een gevaar. Tenzij je de penis slechts voor korte duur wenst te gebruiken en hieromtrent afspraken met de eigenaar hebt gemaakt. Is dit niet het geval dan gaat de eigenaar er namelijk vanuit dat jullie overeenkomst voor een langere duur wordt aangegaan.

Concentreer je in ieder geval niet teveel op de penis. Als de eigenaar niet deugt, maar over een perfect werkende penis beschikt zal de samenwerking hoogstwaarschijnlijk niet lang stand houden. In feite is genoemde situatie erger dan wanneer de eigenaar wel deugt, maar de penis problemen geeft.

Onderhoud
Als de penis niet regelmatig of niet goed gebruikt wordt (ook wel "droogstaan" genoemd) zullen de meeste eigenaren proberen om het apparaat in de juiste conditie te houden. Gewoonlijk gebeurt dit door middel van handmatige simulatie van de verlangde functionaliteit. De meeste eigenaars hebben echter liever dat een buitenstaander (jij bijvoorbeeld) de penis aan de nodige testen onderwerpt.

Een eigenaar die vertrouwd is met zijn apparaat zal je exact weten te zeggen wat je er mee moet aanvangen. Communicatie (al dan niet verbaal) is hierbij steeds de sleutel tot succes. Als de eigenaar zijn penis zonder enige uitleg beschikbaar stelt zijn pijnlijke problemen haast onvermijdelijk.

Vanaf het moment dat je de penis gebruikt zal deze vrijwel zeker zichtbare verschijnselen van tevredenheid vertonen. Niets is echter zo misleidend als deze signalen, dus wees op je hoede. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het gebruiken van een penis is niet zo simpel. Soms moet het juiste gebruik van de penis gewoon eens met de eigenaar worden doorgesproken. Geloof me vrij, de eigenaar weet precies wat zijn penis nodig heeft. Daar is per slot van rekening heel wat research aan voorafgegaan. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om met beiden optimaal van de penis te kunnen genieten.

Als je niet goed kunt communiceren met de eigenaar van de penis zul je er na de ingebruikname nooit bijzonder veel plezier aan beleven. Sterker nog, je hebt dan weliswaar gedurende meer dan dertig jaar een penis binnen handbereik, maar je zult er niet veel aan hebben, de overeenkomst kan worden beëindigd (echtscheiding) of je eindigt samen bij een relatietherapeut. Bij die therapeut gaat de eigenaar zich verstaanbaar maken met kreten als; "Ze heeft me nooit begrepen", waarop vier maanden later het échte probleem opduikt en de eigenaar zal toegeven met; "Ze weet verdoeme niet wat ze met mijn penis moet aanvangen?"

Tegen die tijd ben je trouwens zestig jaar, je hebt 40 jaar ontevreden penisgebruik achter de rug en bent dus niet meer gemotiveerd om een nieuwe penis te vinden. Uiteindelijk wil je jezelf alleen nog maar pijn doen door bijvoorbeeld van de kathedraal te springen.

Voornoemde perikelen kunnen eenvoudigweg voorkomen worden door te communiceren. Je moet dan niet alleen informatie verzamelen over de penis, maar ook het ideale gebruik van je eigen apparatuur (vagina) uit de doeken doen. Vertel de eigenaar hoe het werkt en wat het nodig heeft. Het gebruiken van de penis mag nooit een routine worden. Experimenteer gerust, maar gebruik geen naalden en trek de penis ook geen poppenkleertjes aan.

Penisperikelen
Het is mogelijk dat de eigenaar bij nazicht van zijn apparatuur van tijd tot tijd problemen heeft vastgesteld. Dit is natuurlijk onprettig voor zowel de eigenaar als de eindgebruiker. Storingen in de werking van de penis kunnen zich om verschillende redenen voordoen. Het is belangrijk om te weten dat de gebruiker niet de oorzaak van dit probleem is, tenzij je het apparaat opzettelijk hebt misbruikt door er bijvoorbeeld een gasbrander tegen te houden. Als je het apparaat niet verkeerd hebt gebruikt gaat het gewoon om een storing in de machinerie. In dat geval is het hoog tijd voor een grondig onderzoek.

Waarschuwing!
Indien er zich storingen voordoen, zeg dan niet; "Zal dit steeds opnieuw gebeuren?", of, "Geeft niks, ik had er eigenlijk toch geen zin in!" Dit soort van commentaar of andere vaststellingen en/of conclusies hardop uitspreken hebben hetzelfde effect als een penis in bad doen samen met een op het lichtnet aangesloten elektrisch apparaat.
 
TIPS: Geef de eigenaar van de penis de gelegenheid zich nuttig te maken door hem bijvoorbeeld voor uw apparaat te laten zorgen. Dit leidt de aandacht af en vergroot de kans dat de penis weer normaal gaat werken. Lukt het toch niet, vraag dan aan de eigenaar of hij verder wil gaan. Wees aanmoedigend, maar zet voor jezelf een tijdslimiet van ongeveer 15 minuten. Werkt de penis tegen dan niet naar behoren, dan berg je ze beter weer op en gebruik je hem op een ander tijdstip.

Troubleshooting Checklist

 • Het kan zijn dat de eigenaar teveel aan zijn hoofd heeft (problemen op het werk, problemen met een vriend) waardoor de penis niet naar behoren kan werken.
 • Het kan zijn dat de eigenaar dusdanig veel aan zijn hoofd heeft dat deze zich genoodzaakt voelde om Prozac, Zoloft of andere anti-depressiva te slikken, welke middelen een niet bepaald gunstige invloed hebben op de stemming van de eigenaar en zo de juiste werking voor de duur van het gebruik beletten.
 • Het kan zijn dat de eigenaar ontzettend vermoeid is.
 • Het kan zijn dat de eigenaar een stuk in zijn kloten heeft, kortom bezopen is.
 • Het kan zijn dat de eigenaar zo stoned is als een aap.
 • Het kan zijn dat de eigenaar dor jou geintimideerd is. In dat geval ga je samen met de eigenaar andere dingen doen waar geen penis aan te pas komt. (suggesties: een film bekijken, schaken of andere niet-apparaatgerichte activiteiten. Als de eigenaar zich weer prettig voelt bij jou kun je natuurlijk weer een stapje verder gaan.
 • Het kan zijn dat de eigenaar denkt iets te hebben gedaan dat de werking van het apparaat zou kunnen beïnvloeden. Zoals twee kilometer door de stad wandelen met een zetel op zijn rug, denken dat hij een hernia heeft of gewoon denken dat het niet meer goed komt met zijn penis.
 • Het kan zijn dat de gebruiker iets heeft gedaan dat de werking van het apparaat belet. Bijvoorbeeld de eigenaar met de verkeerde naam aanspreken of niet in bad gaan.

Een te vroege lancering
Het probleem van de te vroege emissie van de penis wordt door velen opgelost door de eigenaar van de penis even aan andere zaken te laten denken, zoals fritten met stoofvlees, de voetbalcompetitie of de aandelenkoers van Agfa-Geveart. Na toepassing van deze techniek zal de eigenaar echter kunnen vaststellen dat het niet werkt. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde "knijptechniek" waarbij de top van de penis gedurende enige tijd wordt dichtgeknepen. Er zijn geen andere handelingen denkbaar die minder sensueel zijn dan voornoemde methodes. De penis is geen matrak.

Je hoeft maar één ding te onthouden. Oefening baart kunst en het mag even duren maar de eigenaar van de penis zal na verloop van tijd vanzelf meer controle krijgen over de lancering. Geniet samen van de vorderingen in dit natuurlijke proces. Ook in dit geval kan de eigenaar zich beter op jouw apparatuur concentreren.

Als het apparaat niet meer uitgeschakeld kan worden

Eigenaren van penissen maken soms stoffen aan die het bijzonder lastig maken om de penis uit te schakelen. Soms blijft het apparaat nu eenmaal langer werken dan nodig blijkt. Als je beiden je doel hebt bereikt en je bent moe geworden moet je de penis gewoon bedanken door iets diplomatieks te zeggen, zoals bijvoorbeeld; "Ik denk dat ik genoeg heb gehad, cowboy."

Veel plezier met uw nieuwe penis
Wanneer je voor het eerst een relatie aangaat met de eigenaar van een penis zul je merken dat hij gemakkelijk aan te schakelen is en steeds direct klaar voor gebruik. Laat mij zo vrij zijn je direct te wijzen op alle de andere unieke voordelen van de penis. De penis wordt geleverd met radar en weet dus al snel dat je vijftig meter verderop in een café zit te bellen. De penis is een geavanceerd stukje techniek maar indien je het mengt met alcohol, gevoelens of lust kun je beter op je hoede zijn. Een niet goed gesuperviseerde penis kan extreem gevaarlijk zijn. Het is in staat om te plannen en volgt zijn eigen agenda, zelfs wanneer dit de eigenaar feitelijk enkel schade berokkent. Het denkt altijd na en dat is grotendeels het probleem. De eigenaar moet aan serieus penis-management doen om voornoemde problemen te vermijden. Veel plezier met je nieuwe penis. Je hoeft ze na gebruik ook niet op te bergen, hij pakt zichzelf weer in.

De maten
Er zijn geen universele maten. Indien het apparaat te groot is kan de eigenaar ze in de basis vastgrijpen of de drilmethode bijstellen. Apparatuur die te klein is kan worden gebruikt door een kussen onder je eigen apparaat te leggen of door een andere positie in te nemen. Leg je knieën op je borst terwijl je het apparaat gebruikt.

Nicknames
Mensen die een penis gebruiken geven er soms een bijnaam aan om de penis minder schrikbarend te laten overkomen, "klein duikbootje", "lenige Leo" enzovoorts. Wees voorzichtig met het gebruiken van nicknames. Ze kunnen de werking van de apparatuur op een ongunstige manier beïnvloeden of zelfs storingen veroorzaken.

Lijst van gekende nicknames

 • brandweerslag
 • fluit
 • geweer
 • handvat
 • jongeheer
 • leuter
 • lid
 • lul
 • pielemuis
 • piem
 • piet
 • piemel
 • pik
 • plasser
 • potlood
 • rampetamper
 • roede
 • snikkel
 • taas
Bekijk ook eens
Sperma Verbeteraar - Yummy Cum Druppels

€ 17,99

Voor 23:30 uur besteld, woensdag in huis
Penis Bakvorm

€ 12,99

Voor 23:30 uur besteld, woensdag in huis